วันที่ 8 สิงหาคม โรงเรียนบ้านนนาเบนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวัสดีอาเซียนเดย์ ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์10 ส.ค. 2562 00:29โดยโรงเรียนบ้านนาเบน อําเภอเชียงคาน

Comments