กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ก.ย. 2562 00:16 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ 992019_๑๙๐๙๑๐_0029.jpg กับ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
10 ก.ย. 2562 00:16 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ 992019_๑๙๐๙๑๐_0012.jpg กับ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
10 ก.ย. 2562 00:16 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ 992019_๑๙๐๙๑๐_0009.jpg กับ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
10 ก.ย. 2562 00:16 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ 70354690_2445772125488159_1163601786896908288_n.jpg กับ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
10 ก.ย. 2562 00:16 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ 70266644_2445768432155195_1972927097529696256_n.jpg กับ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
10 ก.ย. 2562 00:16 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ 70263584_2445764685488903_1047069935357919232_n.jpg กับ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
10 ก.ย. 2562 00:16 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ 70063652_2445769862155052_7104741777285840896_n.jpg กับ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
10 ก.ย. 2562 00:16 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ 69978958_2445762838822421_2244280253662887936_n.jpg กับ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
10 ก.ย. 2562 00:16 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ 69917024_2445765868822118_3624358240638205952_n.jpg กับ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
10 ก.ย. 2562 00:16 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ 69845815_2445773648821340_3443422650121060352_n.jpg กับ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
10 ก.ย. 2562 00:16 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ 69823993_2445763212155717_4182275411511607296_n.jpg กับ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
10 ก.ย. 2562 00:16 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ 69823173_2445765805488791_640005454872707072_n.jpg กับ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
10 ก.ย. 2562 00:16 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ 69807638_2445762162155822_3553843875594371072_n.jpg กับ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
10 ก.ย. 2562 00:16 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ 69753722_2445763542155684_2512329630757683200_n.jpg กับ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
10 ก.ย. 2562 00:16 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ 69719300_2445771438821561_7483816205011124224_n.jpg กับ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
10 ก.ย. 2562 00:16 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ 69692369_2445765512155487_2828434636718211072_n.jpg กับ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
10 ก.ย. 2562 00:16 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน สร้าง ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
9 ก.ย. 2562 23:50 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แก้ไข นิเทศติดตามหลักสูตรต้านทุจริต
9 ก.ย. 2562 23:49 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ นิเทศหลักสูตรต้านทุจริต_๑๙๐๙๑๐_0027.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
9 ก.ย. 2562 23:49 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ นิเทศหลักสูตรต้านทุจริต_๑๙๐๙๑๐_0026.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
9 ก.ย. 2562 23:49 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ นิเทศหลักสูตรต้านทุจริต_๑๙๐๙๑๐_0019.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
9 ก.ย. 2562 23:49 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ นิเทศหลักสูตรต้านทุจริต_๑๙๐๙๑๐_0013.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
9 ก.ย. 2562 23:49 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ นิเทศหลักสูตรต้านทุจริต_๑๙๐๙๑๐_0007.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
9 ก.ย. 2562 23:49 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ นิเทศหลักสูตรต้านทุจริต_๑๙๐๙๑๐_0006.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
9 ก.ย. 2562 23:49 โรงเรียนบ้านนาเบน อำเภอเชียงคาน แนบ นิเทศหลักสูตรต้านทุจริต_๑๙๐๙๑๐_0003.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า